جاوی سیاه (۵۰گرم)

49,000 تومان

خواص ، قیمت و خرید بخور جاوی سیاه

به گفته ابن سینا طبع آن در ابتدا تر و دوم گرم است.

جاوی مادۀ صمغی با بوی معطر است که از شکاف تنۀ درختان بیرون می آید. مقوی دل و شادی بخش است. چه به صورت شربت و یا بخور آن.

جویدن آن زخم های دهان را برطرف و لثه را تقویت نموده و سرفه را از بین برده و آبریزش بینی را قطع و قطرۀ آن با روغن های مناسب دیگر برای تسکین درد گوش و نوشیدن آب آن برای سینه درد و سرفۀ مرطوب و تقویت دماغ و معده نافع وخشک کننده رطوبات معده و در تقویت آلات تناسلی مفید است.

موجود

شما با خرید این محصول 2 امتیاز کسب می کنید
خواص قیمت خرید فروش جاوی سیاه
جاوی سیاه (۵۰گرم)

موجود