تخم کشوث (افتیمون بازاری) ۵۰گرم

۱۸,۹۰۰ تومان

قیمت ، خرید و فروش تخم کشوث

این محصول در عطاری ها و بازار به نام افتیمون فروخته می شود.در صورتیکه نام آن تخم کشوث بوده و با افتیمون شامی اصل متفاوت می باشد.

موجود

خرید اینترنتی تخم کشوث
تخم کشوث (افتیمون بازاری) ۵۰گرم

۱۸,۹۰۰ تومان