جاوی سفید (۵۰گرم)

32,900 تومان

خواص ، قیمت و خرید جاوی سفید

جاوی یک نوع بخور است که متاسفانه در برخی عطاری های ایرانی به اسم حسن لبه یا حسن لبان عرضه می شود در صورتی که این اسم برای حاوی کاملا غلط است و این اسم فارسی حسن لبه به اشتباه بجای حصاه لبان که همان سنگ کندر

است رایج شده که لازم است به این امر دقت کنید مقوى قلب و باعث سرور و شادمانى است چه به صورت خوراکى مصرف شود و چه از بخور ان استفاده شود داراى اثر خلط آور است و در مورد نزله و برونشیت مزمن و ضد عفونت مجارى تنفس تجویز

شده است.

موجود

خواص قیمت خرید فروش جاوی سفید
جاوی سفید (۵۰گرم)

32,900 تومان