ریشه کبر (۵۰گرم)

29,900 تومان

خواص ، قیمت و خرید ریشه کبر

ریشه کبر یکی از چهار عنصر موجود در ترکیب مشهور چهار اصول (چهار ریشه) است که عبارتند از ریشه کرفس، ریشه کبر، ریشه کاسنی، ریشه رازیانه که در اقسام بیماری های بلغمی و سوداوی کاربرد دارد.

موجود

قیمت و خرید فروش ریشه کبر
ریشه کبر (۵۰گرم)

29,900 تومان