اسفرزه (۵۰گرم)

19,900 تومان

خواص ، قیمت و خرید اسفرزه

اسفرزه یا اسپرزه دانه یک گیاهی است که در ایران می روید و انواع آن ممکن است به رنگ سیاه، زرد، تا قهوه ای باشد. معمولا دانه ها را ابتدا در آب خیس نموده و مدتی نگه می دارند تا لعاب ایجاد نموده و سپس تناول می نمایند زیرا لعاب آن اثر درمانی دارد. طبیعت اسپرزه سرد و تر است.

موجود

قیمت خرید فروش اسفرزه
اسفرزه (۵۰گرم)

19,900 تومان