اشنه (۵۰گرم)

54,000 تومان

خواص ، قیمت و خرید گیاه اشنه

نام‌های دیگر اشنه، مسلک القرود، ستیبه العجوز و شیب العجوز، آلک، دو آله و دو آلک است.

اشنه از نظر طبیعت معتدل است. شیخ الرئیس ‌ابو على سینا آن را در عین اعتدال قابض مى‌داند ولى عده‌اى دیگر از حکما آن را سرد و خشک مى‌دانند. خصوصا اشنه‌اى که روى شاخه‌هاى درخت بلوط زندگى مى‌کند، سرد و خشک است.

موجود

خواص قیمت خرید فروش اشنه
اشنه (۵۰گرم)

54,000 تومان