بذر غازیاغی (۵۰گرم)

22,900 تومان

خواص ، قیمت و خرید بذر غازیاقی

بذر غازیاقی طبع گرم و خشک داشته و خواص زیادی دارد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

– جهت تنظیم ترشح غدد داخلی از بذر غازیاغی به صورت دمکرده میل شود.

– جهت تصفیه خون از دمکرده غازیاغی مانند چای استفاده شود.

– خانمهای حامله از مصرف گیاه غازیاغی خودداری کنند.

-برای پاک کردن زخم و از بین بردن اثر آن ضماد بذر غازیاغی را بگذارید.

– غازیاغی ضدعفونی کننده و ادرارآور است.

موجود

خواص قیمت خرید فروش بذر غازیاغی
بذر غازیاغی (۵۰گرم)

22,900 تومان