تخم زردک (۵۰گرم)

14,900 تومان

خواص ، قیمت و خرید تخم زردک

فعال کننده روده، پاکسازی کننده دستگاه گوارش، خرد و خارج کننده سنگ کلیه، قاعده آور، شیر افزا، ضد استسقا، تقویت کننده عمومی بدن، تنظیم کننده عادت ماهیانه و خارج کننده گاز معده و روده، موارد دیگر استفاده از آن مفید برای بیماری های کلیه، هیستری و بیماری های کبد ( زردی ) می باشد.

موجود

خواص قیمت خرید فروش تخم زردک
تخم زردک (۵۰گرم)

14,900 تومان