تربد (۵۰گرم)

67,900 تومان

خواص ، قیمت و خرید ریشه تُربُد

طبع تربد گرم و خشک بوده و جمله خواص آن میتوان به این موارد اشاره کرد: مسهل قوی بلغم و رطوبت های رقیق و تسکین دهنده دردهای مفاصل، صفرابر و خارج کننده اخلاط سوخته، مسکن سرفه های ناشی از رطوبت معده و مفید برای سیاتیک، آرام بخش و تقویت کننده اعصاب و …

موجود

خواص قیمت خرید فروش ریشه تربد
تربد (۵۰گرم)

67,900 تومان