جدوار سفید (۵۰گرم)

۴۹,۰۰۰ تومان

قیمت ، خرید و فروش گیاه جدوار سفید

ابن سینا در رساله داروهای قلبی، جدوار را یکی از آرامبخش‌ها و تقویت‌کنندگان قوی قلب شمرده است. جرجانی می‌گوید جدوار طبع گرم ملایمی

دارد و از این رو مفرّح و شادی‌بخش است.وی در کتاب ذخیره، جدوار را در فهرست داروهای مفید برای قلب و در بخش داروهای تریاقی (آرام‌بخش)

گنجانده است.

موجود

خواص قیمت خرید فروش گیاه جدوار سفید
جدوار سفید (۵۰گرم)

۴۹,۰۰۰ تومان