حب الغار (۵۰گرم)

29,900 تومان

خواص ، قیمت و خرید حب الغار

حب الغار میوه درخت غار است . دانه ای است از فندق کوچکتر وپوست آن مایل به سیاهی است.مغز آن مایل به زردی وچربی اندک دارد وخوشبو است. وقتی کهنه شود مایل به سبزی و تیرگی می گردد.

طبع آن گرم و خشک است.

برخی خواص حب الغار:

نافع سردرد بلغمی و بادهای احتباس یافته و صرع و وسواس و تقویت ذهن و فهم.
مسهل، مفرح، مقوی و ضد سم است. برای تنگی نفس وآسم نافع است
جهت تحلیل بادهای غلیظه و درد مزمن شکم و قولنج وامراض کبد و طحال مفید است.
رفع دل‌ پیچه ، قاعده آور

موجود

قیمت خرید فروش حب الغار
حب الغار (۵۰گرم)

29,900 تومان

شما با خرید این محصول 1 امتیاز کسب می کنید