ریشه خربق سفید (۵۰گرم)

59,000 تومان

خواص ، قیمت و خرید ریشه خربق سفید

خربق سفید یکی از داروهای گیاهی سمی است که هرجند در درمان سنگ مثانه و صرع نافع است اما باعث سقط جنین می شود و بسیار خطرناک است و استفاده از آن فقط با نظر پزشک توصیه می شود.

موجود

خواص قیمت خرید فروش ریشه خربق سفید
ریشه خربق سفید (۵۰گرم)

59,000 تومان