خون سیاوش اصل (۲۵گرم)

79,000 تومان

خواص ، قیمت و خرید خون سیاوش

استعمال آن برای قطع و نگهداری خون از رسیدن به سایر اعضاء و ایجاد زخم‌‌‌‌های عمیق و مانع از سیلان مواد اضافی شده و باعث تبرید معده می‌شود و حرارت‌‌‌‌های موجود

در کبد و معده وامعاء را زائل نموده و معده را تقویت نموده و از اسهال خونی و صفراوی و شقاق مقعد و دل درد جلوگیری می‌نماید.

در ترکیب با سایر داروها برای بیشتر امراض تجویز شده و سرمه کردن آن برای رفع ضعف بینائی و زخم چشم سودمند و دندان و لثه را تقویت نموده و گرده آن برای جلوگیری

از خونریزی و چسبندگی جراحات تازه مؤثر و مجرب است.

موجود

خواص قیمت خرید فروش خون سیاوش
خون سیاوش اصل (۲۵گرم)

79,000 تومان

شما با خرید این محصول 3 امتیاز کسب می کنید