دارواش (۵۰گرم)

۲۹,۰۰۰ تومان

خواص ، قیمت و خرید گیاه دارواش

در شمال ایران واش و دارواش و در تهران به آن گی گفته می شود. در کتب طب سنتی با نام داروش و عربی آن شجره دبق ذکر شده است.

در طب قدیم چین از دارواش برای رفع التهاب کبد و تسریع رشد موی سر استفاده می شده است. برای این گیاه خاصیت متوقف کردن پیشروی سرطان قایل هستند. اما طبق نظر حکمای طب سنتی ایرانی میوه گیاه یا دبق از نظر طبیعت گرم و خشک است و در مورد خواص آن معتقدند که محلل و ملین است. رطوبت های رقیق و غلیظ را رفع می کند و اگر در آب گرم بخیسانند و پوست و تخم آن را گرفته و عسل آن را خارج کنند و صاف نمایند و آن را با مغز گردو و یا با مغز دانه کرچک مخلوط کرده و بخورند برای پاک کردن سودا، بلغم و باز کردن گرفتگی ها، انسداد مجاری، سیاتیک و مراض سرد نافع است.

 

موجود

قیمت خرید فروش دارواش
دارواش (۵۰گرم)

۲۹,۰۰۰ تومان