دانه مهلب (۵۰گرم)

59,000 تومان

خواص ، قیمت و خرید دانه مهلب

عصاره های حاصل از دانه محلب سیاه می تواند برای پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از عفونت های تنفسی بر اثر دو باکتری کلبسلیا پنومانیا و استافیلوکوکوس آرئوس مفید باشد.

موجود

شما با خرید این محصول 2 امتیاز کسب می کنید
قیمت خرید فروش دانه مهلب
دانه مهلب (۵۰گرم)

موجود