درمنه ترکی (۵۰گرم)

14,900 تومان

خواص ، قیمت و خرید آنلاین درمنه ترکی

درمنه ترکی اثر ضد کرم و ضد تب می باشد. که ممکن است مربوط به آلفا – سانتونین موجود در آن باشد. این گیاه اثر کرم کش (به ویژه روی آسکاریس) دارد، به این صورت که با فلج کردن ماهیچه کرم ها به وسیله سانتونین، موجب راندن آنها به درون روده بزرگ می گردد که توسط مسهل ها دفع می شوند.

موجود

خواص قیمت و خرید درمنه ترکی
درمنه ترکی (۵۰گرم)

14,900 تومان