روغن حنظل اصل (۳۰ml)

39,000 تومان

خواص ، قیمت و خرید روغن حنظل

حنظل نام دیگر هندوانه ابوجهل هست.طبع حنظل بسیار گرم و خشک بوده و از روغن حنظل فقط برای استعمال موضعی استفاده می شود.

این روغن مصرف خوراکی ندارد.

موجود

خرید اینترنتی روغن حنظل
روغن حنظل اصل (۳۰ml)

39,000 تومان