روغن زیتون بی بو (۴۵۰گرم)

119,000 تومان

خواص ، قیمت و خرید روغن زیتون بی بو

روغن زیتون بی بو از نوع روغن زیتون اصل است که طی مراحل تصفیه بوی آن گرفته شده است. طعم و بو در این روغن ها با توجه به مراحل شیمیایی که در تصفیه پشت سر گذاشته اند کاملا خنثی شده است.

این روغن را برای کسانی که از طعم و بوی روغن اصل زیتون خوششان نمی آید، مناسب کرده است. و خواص روغن زیتون اصل تماما در روغن زیتون بی بو هم وجود دارد.

موجود

روغن زیتون بی بو
روغن زیتون بی بو (۴۵۰گرم)

119,000 تومان