ریشه زرشک (۱۰۰گرم)

15,900 تومان

خواص ، قیمت و خرید ریشه زرشک

طبق تحقیقاتی که بر روی موش های آزمایشگاه انجام شده ، اثر مثبت عصاره ریشه زرشک بر روی پانکراس و در نتیجه تاثیر مثبت آن در پایین آمدن قند خون به اثبات رسیده است.

موجود

خواص قیمت خرید فروش ریشه زرشک
ریشه زرشک (۱۰۰گرم)

15,900 تومان