ریشه کرفس (۵۰گرم)

29,000 تومان

خواص ، قیمت و خرید ریشه کرفس

از ریشه کرفس برای درمان آب آوردگی انساج، نقرس، رماتیسم، اسید اوریک بالا، خیز عمومی بدن، سنگ کلیه، یرقان، نزله های ششی، آسم مرطوب، ضعف های منشا عصبی، ضعف دستگاه گوارش، نفخ، بیماری های مثانه، آلبومینوری و سرفه استفاده می شود.

موجود

قیمت خرید فروش ریشه کرفس
ریشه کرفس (۵۰گرم)

29,000 تومان