زرنباد (۵۰گرم)

39,000 تومان

خواص ، قیمت و خرید زرنباد

محققان به نقل از ابوریحان بیرونى، آن را برای تحلیل بادهاى اندام هاى بدن و درمان استفراغ، و برای رفع بوى سیر و پیاز مناسب می دانند. همچنین آن را در درمان استسقا و بیماری هاى منجر به سقط جنین مفید و آن را چاق کننده معرفی کرده اند.

موجود

خواص قیمت خرید فروش زرنباد زرمباد
زرنباد (۵۰گرم)

39,000 تومان

شما با خرید این محصول 1 امتیاز کسب می کنید