سقمونیا اصل (۵گرم)

49,000 تومان

خواص ، قیمت و خرید سقمونیا اصل

مسهل صفرا و مواد لزج مخلوط با آن، خارج کننده اقسام کرم معده و شکم، دفع کننده مواد بلغمی، عطش‌آور، کم کننده اشتها، ملین قوی، مسهل سودا و خارج کننده سموم بدن می‌باشد.

صمغ سقمونیا یک محصول وارداتی بوده و به دلیل قیمت بالای آن نمونه های تقلبی و ارزان قیمت در بازار زیاد می باشد.

 

سقمونیا اصل را از مشکستان تهیه کنید

موجود

خواص ، قیمت و خرید سقمونیا
سقمونیا اصل (۵گرم)

49,000 تومان