ریشه سنبل ختایی (۵۰گرم)

49,900 تومان

خواص ، قیمت و خرید سنبل ختایی

سنبل ختایی را با نام‌های باغ سنبل، روح القدس، سنبل نروژی و حشیشه الملک هم می‌شناسد.

مزاج آن گرم و خشک است.

موجود

قیمت خرید فروش ریشه سنبل ختایی
ریشه سنبل ختایی (۵۰گرم)

49,900 تومان