سنگ قلیاب (۱۰۰گرم)

22,000 تومان

خواص ، قیمت و خرید سنگ قلیاب

سحر و جادو اعمال عجیب و مرموزی است که توسط برخی از افراد برای نیل به هدفی متعالی یا پست انجام می شود که برای اثر گذاری بر عالم ماده با دخالت جادوگر چه برای ایجاد گرفتاری و مشکل و چه برای خنثی کردن جادوی جادوگر دیگر که برای این کار از وردها و یا از اعمال بدنی بدون کاربرد وسائل بهره می برند .

سنگ قلیاب یکی از ابزارات در علوم غریبه محسوب میشود.

موجود

شما با خرید این محصول 1 امتیاز کسب می کنید
خواص قیمت خرید فروش سنگ قلیاب
سنگ قلیاب (۱۰۰گرم)

موجود