سنگ مرداب (۲۰۰گرم)

39,000 تومان

خواص ، قیمت و خرید مرداب سنگ

پودر سنگ مردار از سنگی به نام نقره یا سنگ مردار است. این نوع پودر سنگ قادر است تا حدودی موجب کاهش بوی بد بدن شود. زیرا داری ترکیبات سرب بوده و سرب به عنوان یکی از فلزات سنگین، می تواند قاتل موجودات زنده از جمله باکتری های مولد بوی بد زیر بغل و پا باشد.

پودر سنگ مرداب یکی از انواع اکسید سرب و به طور دقیق تر، اکسید یک یا دو ظرفیتی سرب متبلور یا پروتواکسید سرب است.

فقط 2 عدد در انبار موجود است

قیمت خرید فروش مرداب سنگ
سنگ مرداب (۲۰۰گرم)

39,000 تومان