سکبینج (۵۰گرم)

۶۹,۰۰۰ تومان

خواص ، قیمت و خرید سکبینج

صمغ سگبینه رزینی بوده و رنگ زرد و گاهی تیره دارد.بویی شبیه انغوزه و باریجه دارد.البته با تندی کمتر نسبت به آنغوزه.

سگبینج از قدیم بعنوان دارویی برای کاهش شدت حمله بیماری صرع بکار میرود. و نیز برای درمان سردردهای ناشی از سوء مزاج دستگاه گوارشی.

یعنی سردردهایی که ناشی از مسمومیت بعد از مصرف گوشت فاسد و غذاهای مانده در بیمار باقی میماند بسیار نافع است.

موجود

خواص قیمت خرید فروش سکبینج
سکبینج (۵۰گرم)

۶۹,۰۰۰ تومان