طلامشک (ترامشک) ۵۰گرم

29,900 تومان

خواص ، قیمت و خرید طلا مشک

گیاه طلامشک یا آویشن کوهی (به هندی Mishkatarelmashih) گیاهی است از تیره نعناعیان که خودروست و آن را در خراسان کاکوتی و بعضی فودنج، ریحان الارض، مشک طامشیع، مشک ترامشک و دیقطامون گویند. گیاهی است چند ساله به بلندی ۴۰- ۱۰ سانتی متر پایین ساقه آن کمی چوبی است.

این گیاه بومی مناطق کوهستانی است و در کوهستان های زاگرس و استان چهارمحال و بختیاری می روید. گیاهان دارویی زیادی مانند آویشن کوهی در دل طبیعت ایران وجود دارند که می توان هر کدام را به نوعی طلا دانست. توضیح اینکه خواص آن به پودنه نزدیک است.

موجود

خواص قیمت خرید فروش طلامشک
طلامشک (ترامشک) ۵۰گرم

29,900 تومان