فراسیون (۵۰گرم)

14,900 تومان

خواص ، قیمت و خرید گیاه فراسیون

به گفته بوعلی سینا ، فراسیون پاک کننده رحم و تخمدان از کیست و عفونت است.اثر آن در دستگاه تناسلی زنان ، پاک کننده رحم از ترشحات ، تسهیل زایمان،کم کننده ترشحات واژینال و تنظیم عادت ماهانه می باشد. این گیاه از بین برنده توده های خوش خیم پستانی بوده و از پیشرفت و پیدایش توده های خوش خیم لیپوم در بدن و جلویگیری و پیشرفت کبد چرب جلوگیری میکند.همچنین در تسکین تورم رحم موثر بوده و مخاط رحم را پاک و دفع ترشجات ناسالم را از آن آسان میکند.

موجود

خواص قیمت خرید فروش فراسیون
فراسیون (۵۰گرم)

14,900 تومان