میوه کبر (۵۰گرم)

19,900 تومان

خواص ، قیمت و خرید میوه کبر

کبر بازکننده گرفتگی های #طحال و #کبد است و جزء بهترین داروهای برطرف کننده مشکلات سپرز (طحال) نام برده شده است.

 

موجود

قیمت خرید فروش میوه کبر
میوه کبر (۵۰گرم)

موجود