پنجه مریم (کف مریم) ۵۰گرم

79,900 تومان

خواص ، قیمت و خرید ریشه گیاه پنجه مریم

ضماد آن جهت نقرس وپیچیدگی مهره های کمر مفید است.و با عسل محلل خنازیر و زخمهای سخت و جراحات وشقاق حاصل از سردی می باشد. و سرمه آن با عسل مانع آبریزش چشم و مقوی بینایی است.ولی هیچوقت به تنهایی برای چشم استفاده نشود. جوشانده آب آن با عسل یرقان زرد را می برد.که بیمار بعد خوردن آن بایستی پتویی روی کشیده وبخوابد تا عرق کند(عرق زرد رنگی خواهد داشت)

موجود

قیمت خرید فروش بخور پنجه مریم
پنجه مریم (کف مریم) ۵۰گرم

79,900 تومان

شما با خرید این محصول 3 امتیاز کسب می کنید