پودر سریش (۵۰گرم)

14,900 تومان

خواص ، قیمت و خرید پودر سریش

سریش یا سیریش . پودر ریشه ی خشک شده ی گیاهی به همین نام است .این پودر در مجاورت با آب و در ترکیب با اب .چسبناک میشود و برای چسبانده کاغذ و چوب مورد استفاده قرار میگیرد.

سریش قدیمی ترین چسب کشف و استفاده شده توسط انسان است .سایر قسمتهای گیاه سیریش از جمله برگ ان در قدیم استفاده خوراکی داشته است . و به نقل از فرهنگنامه دهخدا برگهایش را داخل ماست میریختند و میخوردند و یا بعنوان سبزی آش از آن استفده میکردند .

خواص درمانی هم برای سریش ذکر کرده اند از جمله خواص برای معده . ولی استفاده دارویی و خوراکی از آن هیچ پایه ی علمی و تاریخی ندارد . و حتی دام نیز از خوردن و چرای گیاه سریش امتناع مینماید . پس از ذکر خواص دارویی و خوراکی این گیاه صرفنظر مینماییم و فقط به اصلی ترین و قدیمی ترین خاصیت آن . یعنی استفاده بعنوان چسب طبیعی بسنده میکنیم .

موجود

خواص قیمت خرید فروش پودر سریش
پودر سریش (۵۰گرم)

14,900 تومان