کپسول اثلق (۵۰عدد)

44,900 تومان

خواص ، قیمت و خرید حب اثلق

موارد مصرف: افزاینده میل جنسی در زنان و کم‌کننده میل جنسی در مردان؛ رافع افسردگی و بهبود حال زنان یائسه و گرگرفتگی یائسگی؛ نافع برای طحال.

اجزاء فراورده: اثلق، رازیانه، تخم هویج زردک

آثار دارو از دید طب سنتی: مفتح سده کبد و رحم، محلل ریاح و اخلاط غلیظ، ملطف، مدر بول و حیض، مبهی زنان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

خواص قیمت و خرید کپسول اثلق
کپسول اثلق (۵۰عدد)

44,900 تومان

شما با خرید این محصول 2 امتیاز کسب می کنید