گرز شقایق (۵۰گرم)

۲۴,۹۰۰ تومان

خرید اینترنتی گرز شقایق

شقایق در جامعه گیاهی به عنوان تریاک بی‌ زیان معروف است به دلیل اینکه آلکالوئید ‌های سمّی در آن وجود ندارد.
میوه‌ گیاه شقایق سرخ شبیه به خشخاش مزروع (گُرزِگیاه تریاک) اما در ابعاد کوچکتر و محتوی دانه‌ای سیاهرنگ می‌باشد.

موجود

خواص قیمت خرید فروش گرز شقایق
گرز شقایق (۵۰گرم)

۲۴,۹۰۰ تومان