گل قاصدک اصل (۵۰گرم)

19,000 تومان

خواص ، قیمت و خرید گل قاصدک زرد

باید توجه داشت که گل قاصدک با خود قاصدک متفاوت است.خیلی از فروشندگان اشتباها خود قاصدک را بجای گل قاصدک به فروش می رسانند.

مشکستان انواع اجزاء گیاه قاصدک اعم از گل قاصدک، ریشه قاصدک و خود قاصدک را تهیه و در سبد محصولات فراهم کرده است.

 

موجود

خواص قیمت خرید فروش گل قاصدک
گل قاصدک اصل (۵۰گرم)

19,000 تومان